Result

पवित्र पोर्टल शिक्षक निवड यादी :
खाजागी व्यवस्थापनातील मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या इ ९ वी ते इ १२ वी या गटातील पदासाठी मराठी/इंग्रजी माध्यमाची शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

Graduate Teacher (9 to 12) – Round  8: यादी पहा 

Graduate Teacher (9 to 12) Converted – Round 9: यादी पहा 

 Post Title  Result Link

 

Secured By miniOrange